The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 1 - 4 of 4

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
MchenryJamesTullyboglyRaymoghyDonegal1826
CunningamRobtTullyboglyRaymoghyDonegal1826
PattersonWilliamTullyboglyRaymoghyDonegal1826
PattersonRobtTullyboglyRaymoghyDonegal1826