The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 201 - 231 of 231

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
RuaneJasSpurtownKilshalvySligo1834
RuaneWmSpurtownKilshalvySligo1834
RuaveMartinWhaliceKilshalvySligo1834
ScanlanOwenHanstown and DaughloonaghKilshalvySligo1834
SeallyJnoBallintruffaneKilshalvySligo1834
SeanlanJamesArdminaneKilshalvySligo1834
SeanlanJohnArdminaneKilshalvySligo1834
SeanlanPatkArdminaneKilshalvySligo1834
SeanlanPatDrimanarneKilshalvySligo1834
SeanlanBartwKilavilleKilshalvySligo1834
SeanlanPatLisskeaghKilshalvySligo1834
SeanlanPatrickLisskeaghKilshalvySligo1834
SeullyMichlTunnaghKilshalvySligo1834
SeullyThosWhaliceKilshalvySligo1834
SeulyThadyWhaliceKilshalvySligo1834
SherlockWilliam TheophilusKillshalmanKilshalvySligo1834
SherlockWm ThesKilshalconyKilshalvySligo1834
SniePatKelliereenKilshalvySligo1834
SpelmanHughKnockraver and KnockalosaKilshalvySligo1834
TaaffeJnoKelliereenKilshalvySligo1834
TanseyMaryCoughsKilshalvySligo1834
TaylorJnoBalinecariga and BalinekellaKilshalvySligo1834
TaylorJohnCloonenmyKilshalvySligo1834
TaylorCloonenmyKilshalvySligo1834
TaylorWmCloonenmyKilshalvySligo1834
TaylorJnoCloonenmyKilshalvySligo1834
TaylorRichdCloonenmyKilshalvySligo1834
WeirRobtKilshalveyKilshalvySligo1834
WilliamsPhilipKelliereenKilshalvySligo1834
WipunnJnoKnochanismaKilshalvySligo1834
WrynnJnoKnochanismaKilshalvySligo1834