The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 201 - 289 of 289

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
MckayJohnKillallaKilmorganSligo1833
MeldromChristopherLackagh WestKilmorganSligo1833
MeredithHeneryDoorlewKilmorganSligo1833
MeredithHenryDoorlewKilmorganSligo1833
MilmoeCharlesKnockmurraghKilmorganSligo1833
MilmoeFanellDoormoreKilmorganSligo1833
MilmoeKilmorganKilmorganSligo1833
MilmoeJohnLackagh WestKilmorganSligo1833
MilmoeJohnLackagh EastKilmorganSligo1833
MilmoeThadyDrimeormackKilmorganSligo1833
MilmoeBernardDrimeormackKilmorganSligo1833
MilmoreJamesCloonlurgKilmorganSligo1833
MiraelJohnKilmorganKilmorganSligo1833
MitchaelJackBallinaclossaghKilmorganSligo1833
MoczeJohnKilmorganKilmorganSligo1833
MolloyKilmorganKilmorganSligo1833
MonJohnHilmorganKilmorganSligo1833
MontgomeryHenryKilmorganKilmorganSligo1833
MoorJohnDrumfinKilmorganSligo1833
MorisonAbmDrumfinKilmorganSligo1833
MorisonAbrDrumfinKilmorganSligo1833
MorrisonFrancisDrumfinKilmorganSligo1833
MorrisonMichlDrumfinKilmorganSligo1833
MorrisonBartlyDrumfinKilmorganSligo1833
MorrisonJnoDrumfinKilmorganSligo1833
MorrisonPatkDrumfinKilmorganSligo1833
MostynThosKillallaKilmorganSligo1833
MotherwellBallinaclossaghKilmorganSligo1833
MotherwellGeoCappaghKilmorganSligo1833
MotherwellJnoCappaghKilmorganSligo1833
MotherwellCappaghKilmorganSligo1833
MotherwellDrimeormackKilmorganSligo1833
MotherwellGeoDrimecomackKilmorganSligo1833
MulliganJohnKnocknagroughKilmorganSligo1833
MulliganJohnClooneenKilmorganSligo1833
MullonEdwdCappaghKilmorganSligo1833
MunsJohnClooneenKilmorganSligo1833
MurrenMichlLackagh WestKilmorganSligo1833
MurrenMichlLackagh EastKilmorganSligo1833
NaughhlonThadyKilmorganKilmorganSligo1833
NaughlonThadyKilmorganKilmorganSligo1833
NaughtonThadyKilmorganKilmorganSligo1833
NelanyRogerKilmorganKilmorganSligo1833
NeylandJamesDrumfinKilmorganSligo1833
NeylonThomasCloghnarart or BranchfieldKilmorganSligo1833
OrrRobtLisdooganKilmorganSligo1833
OrrJamesLisdooganKilmorganSligo1833
OrrLisdooganKilmorganSligo1833
ParkeL PKillallaKilmorganSligo1833
PhibbsPattDoorlewKilmorganSligo1833
PhilipsJamesLackagh WestKilmorganSligo1833
PhilipsJamesLackagh EastKilmorganSligo1833
PorterRichardClooneenKilmorganSligo1833
QuinnJnoClooneenKilmorganSligo1833
QuninMartinCloghnarart or BranchfieldKilmorganSligo1833
ReganMichlCloonacowlaKilmorganSligo1833
ReganJohnClooneenKilmorganSligo1833
SavageMichlDoomoreKilmorganSligo1833
SeanlonDennisLackagh WestKilmorganSligo1833
ShannonJohnCloonacowlaKilmorganSligo1833
ShanonJohnKilmorganKilmorganSligo1833
ShawJamesCloghnarart or BranchfieldKilmorganSligo1833
SheanJohnCloonacowlaKilmorganSligo1833
SibroyJnoKnockmurraghKilmorganSligo1833
SlatteryBartlyDrumfinKilmorganSligo1833
SmythRobertDrimeormackKilmorganSligo1833
SmythRobertTeerareeKilmorganSligo1833
SpelmanHughCloonlurgKilmorganSligo1833
SpelmanPattLeaffonyKilmorganSligo1833
StackFKilmorganKilmorganSligo1833
StockFredkKilmorganKilmorganSligo1833
SweenyThomasKnocknageougKilmorganSligo1833
TahanyJohnDrumfinKilmorganSligo1833
ThompsonMeredithLugacaughKilmorganSligo1833
TiernanJamesDrumfinKilmorganSligo1833
TigeWilliamDoomoreKilmorganSligo1833
TigeWilliamClooneenKilmorganSligo1833
TonryPattDrumfinKilmorganSligo1833
TonryMichaelDrumfinKilmorganSligo1833
TonryJohnDrumfinKilmorganSligo1833
TonryPattDrumfinKilmorganSligo1833
TonryStephenDrumfinKilmorganSligo1833
TosneyThadyKilmorganKilmorganSligo1833
VandeleurThosKillallaKilmorganSligo1833
WeerRobertKilmorganKilmorganSligo1833
WierFredrickDrumfinKilmorganSligo1833
WilliamKilmorsunKilmorganSligo1833
WymmsThomasCloonlurgKilmorganSligo1833
WymmsPattDrumfinKilmorganSligo1833