The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 701 - 800 of 1637

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
KellyJamesGortnaleckAhamlishSligo1826-1836
KellyJohnLyleAhamlishSligo1826-1836
KellyThsLyleAhamlishSligo1826-1836
KellyPattKilkillogeAhamlishSligo1826-1836
KellyPattKilcologuesAhamlishSligo1826-1836
KellyDanielKilcologuesAhamlishSligo1826-1836
KellyMichaelKilcologuesAhamlishSligo1826-1836
KellyBryanKilcologuesAhamlishSligo1826-1836
KellyPattMoneygoldAhamlishSligo1826-1836
KellyWilliamNewtownwardAhamlishSligo1826-1836
KellyMartinNewtownwardAhamlishSligo1826-1836
KellyDenisNewtownwardAhamlishSligo1826-1836
KellyPattKellculloguesAhamlishSligo1826-1836
KellyThosLyleAhamlishSligo1826-1836
KellyPattMoneygold DrumnacrossAhamlishSligo1826-1836
KellyHenryNewtownAhamlishSligo1826-1836
KellyWmNewtownAhamlishSligo1826-1836
KellyDenisNewtownAhamlishSligo1826-1836
KellyPattDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KellyJnoBunduff FourthAhamlishSligo1826-1836
KenedyPattCreevymoreAhamlishSligo1826-1836
KenedyBryanCreevymoreAhamlishSligo1826-1836
KenedyBryanCreevymoreAhamlishSligo1826-1836
KenedyThsCastronAhamlishSligo1826-1836
KenedyThsCliffonies EastAhamlishSligo1826-1836
KenedyThsKilcologuesAhamlishSligo1826-1836
KenedyThosCliffeny EastAhamlishSligo1826-1836
KenedyBryanCreevymoreAhamlishSligo1826-1836
KenedyThosCreevymoreAhamlishSligo1826-1836
KerriganThosCloonkeenAhamlishSligo1826-1836
KevinsDanielMoneygoldAhamlishSligo1826-1836
KilfeatherPattCulticareAhamlishSligo1826-1836
KilfeatherJ LCutlicareAhamlishSligo1826-1836
KilgarJohnCliffoniesAhamlishSligo1826-1836
KilgarFrankCliffoniesAhamlishSligo1826-1836
KillfeathMichlMoneygoldAhamlishSligo1826-1836
KillfeatherJasKilticareAhamlishSligo1826-1836
KillfeatherPattKilticareAhamlishSligo1826-1836
KillfeatherMichlDerryAhamlishSligo1826-1836
KillgarBridgtCliffeny McEntineAhamlishSligo1826-1836
KillgarFransCliffeny McEntineAhamlishSligo1826-1836
KillgarFrankCliffeny BallinabruckAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJnoMount Temple EastAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJasMount Temple EastAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJnoMount Temple MiddleAhamlishSligo1826-1836
KillmartenMichlDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartenPattDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartenPattDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartenPeterDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartenPattCartronkillerdooAhamlishSligo1826-1836
KillmartenCliffeny McEntineAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJnoCarrownamaddooAhamlishSligo1826-1836
KillmartenWmCarrownamaddooAhamlishSligo1826-1836
KillmartenMartenCarrownamaddooAhamlishSligo1826-1836
KillmartenWmDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartenPeterDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJasDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartenMichlDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartenPattDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartenPattDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartenMichlDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJasCloyraghAhamlishSligo1826-1836
KillmartenDanlCloyraghAhamlishSligo1826-1836
KillmartenHughCloonkeenAhamlishSligo1826-1836
KillmartenWmCloonkeenAhamlishSligo1826-1836
KillmartenPattCloonkeenAhamlishSligo1826-1836
KillmartenThosCloonty BawnAhamlishSligo1826-1836
KillmartenWmCreevymoreAhamlishSligo1826-1836
KillmartenCreevymoreAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJnoCreevymore NorthAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJnoArdinglass LowerAhamlishSligo1826-1836
KillmartenChasArdinglass LowerAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJasArdniglass LowerAhamlishSligo1826-1836
KillmartenArdniglass LowerAhamlishSligo1826-1836
KillmartenArdniglass LowerAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJasArdniglass UpperAhamlishSligo1826-1836
KillmartenDanlArdniglass UpperAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJnoArdniglass UpperAhamlishSligo1826-1836
KillmartenArdniglass UpperAhamlishSligo1826-1836
KillmartenThosBunduff FirthAhamlishSligo1826-1836
KillmartenHughBanduff FirthAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJnoBunduff FourthAhamlishSligo1826-1836
KillmartenJasCastlegallAhamlishSligo1826-1836
KillmartinJnoKilticareAhamlishSligo1826-1836
KillmartinPattKillculoguesAhamlishSligo1826-1836
KillmartinPeterMoneygoldAhamlishSligo1826-1836
KillmartinLukeNewtownAhamlishSligo1826-1836
KillmartinPattNewtownAhamlishSligo1826-1836
KillmartinMichlDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartinDanlGortnaleckAhamlishSligo1826-1836
KillmartinPattGortnaleckAhamlishSligo1826-1836
KillmartinJnoGragaughAhamlishSligo1826-1836
KillmartinJasGrogaghAhamlishSligo1826-1836
KillmartinPattGortaderryAhamlishSligo1826-1836
KillmartinLukeCliffeney CalisparaAhamlishSligo1826-1836
KillmartinMichlDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartinMichlDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartinJnoDrumfadAhamlishSligo1826-1836
KillmartinCloyraghAhamlishSligo1826-1836
KillmartinHughCreevykeelAhamlishSligo1826-1836