The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 11 - 20 of 46

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
MerrickPatrickBallintine ParksCrossboyneMayo1842
WalshBarthParks SouthCrossboyneMayo1842
BarnicleJamesParks SouthCrossboyneMayo1842
BarniclePatParks SouthCrossboyneMayo1842
BarniclePeterParks SouthCrossboyneMayo1842
FaheyPattParks SouthCrossboyneMayo1842
FaheyMichlParks SouthCrossboyneMayo1842
FaheyMartinParks SouthCrossboyneMayo1842
FlanniganPatkParks SouthCrossboyneMayo1842
KingPatkParks SouthCrossboyneMayo1842