The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 1 - 26 of 26

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
CashelHenryShamboughShanboghKilkenny1834
CashelHenryShamboughShanboghKilkenny1834
CashilHenryShamboughShanboghKilkenny1834
CloneyThomasGleacogleaShanboghKilkenny1834
CloneyJohnGleacogleaShanboghKilkenny1834
ForresterJohnShamboughShanboghKilkenny1834
HanrehanJohnShamboughShanboghKilkenny1834
HanrickJamesGleacogleaShanboghKilkenny1834
HowletJohnShamboughShanboghKilkenny1834
IvieHenryAnnaghsShanboghKilkenny1834
IvieGeorgeBallyedeenShanboghKilkenny1834
IvieHenryBallyedeenShanboghKilkenny1834
IvieGeorgeAnnaghsShanboghKilkenny1834
IvieGeorgeShamboughShanboghKilkenny1834
IvieHenryShamboughShanboghKilkenny1834
MalonePhilipShamboughShanboghKilkenny1834
MurphyEdwdShamboughShanboghKilkenny1834
MurphyPatShamboughShanboghKilkenny1834
PowerRichdShamboughShanboghKilkenny1834
PowerNicholasShamboughShanboghKilkenny1834
WallesThomasShamboughShanboghKilkenny1834
WalshAndyGleacogleaShanboghKilkenny1834
WarburtonShamboughShanboghKilkenny1834
WardJohnShamboughShanboghKilkenny1834
WhelanJohnShamboughShanboghKilkenny1834
WhelanJamesShamboughShanboghKilkenny1834