The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 1 - 63 of 63

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
BattersbyThomasMayneMayneKilkenny1833
BattersbyThomasMayneMayneKilkenny1833
BattersbyHenryMayneMayneKilkenny1833
BattersbyThomasMayneMayneKilkenny1833
BattersbyThomasMayneMayneKilkenny1833
BerginLauceTulloglassMayneKilkenny1833
BerginPhiilipGragaraMayneKilkenny1833
BirchMartinTulloglassMayneKilkenny1833
BrennanJohnGragaraMayneKilkenny1833
BrennanGragaraMayneKilkenny1833
BrennanThosGragaraMayneKilkenny1833
BryanTulloglassMayneKilkenny1833
BryanTulloglassMayneKilkenny1833
BryanGeoGragaraMayneKilkenny1833
BryanGragaraMayneKilkenny1833
BryanJerkinstownMayneKilkenny1833
BuggyPattGragaraMayneKilkenny1833
BuggyWilliamGragaraMayneKilkenny1833
ByrneJohnGragaraMayneKilkenny1833
ByrneWilliamGragaraMayneKilkenny1833
ByrneMichlGragaraMayneKilkenny1833
ByrneJohnShanganaMayneKilkenny1833
CamfrionJohnTukoglassMayneKilkenny1833
CanifionEdmundTulloglassMayneKilkenny1833
ColohanGragaraMayneKilkenny1833
ConneryJohnGragaraMayneKilkenny1833
CormickEdwardGragaraMayneKilkenny1833
DelanyGragaraMayneKilkenny1833
DermodyJohnTulloglassMayneKilkenny1833
FarnanKyranShanganaMayneKilkenny1833
FarnanJohnShanganaMayneKilkenny1833
GriffinLauceTulloglassMayneKilkenny1833
HealyTulloglassMayneKilkenny1833
HennessyMichlTulloglassMayneKilkenny1833
HoganBracken LittlefieldMayneKilkenny1833
HughesPattGragaraMayneKilkenny1833
IvoryMichaelTulloglassMayneKilkenny1833
JarnanJasGragaraMayneKilkenny1833
KavanaghMichlGragaraMayneKilkenny1833
KilfoyleJasGragaraMayneKilkenny1833
LalorAndrewGragaraMayneKilkenny1833
LawlerPattGragaraMayneKilkenny1833
MeanyPattGragaraMayneKilkenny1833
MorrissyGragaraMayneKilkenny1833
NolanPattGragaraMayneKilkenny1833
PhelanMichaelTukoglassMayneKilkenny1833
PhelanAndrewGragaraMayneKilkenny1833
PhelanMichaelGragaraMayneKilkenny1833
PhelanNicholasGragaraMayneKilkenny1833
PhelanThosGragaraMayneKilkenny1833
PowerPattTukoglassMayneKilkenny1833
PurcellRichdGragaraMayneKilkenny1833
PurcellPattGragaraMayneKilkenny1833
PurcellThosGragaraMayneKilkenny1833
PuredeTukoglassMayneKilkenny1833
ReadsJohnShanganaMayneKilkenny1833
RyanPattGragaraMayneKilkenny1833
SandysFrancis RobertMayneMayneKilkenny1833
SandysFrancis RobertMayneMayneKilkenny1833
SandysFrancis RobertMayneMayneKilkenny1833
WallJohnShanganaMayneKilkenny1833
WalshThomasGragaraMayneKilkenny1833
WilsonBracken LittlefieldMayneKilkenny1833