The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 1 - 64 of 64

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
BrenanGarettNicholastownKilmenanKilkenny1826
BrenanGarettGurtenaraKilmenanKilkenny1826
BrophyMichlRusselstownKilmenanKilkenny1826
ButterThomasBally OuskillKilmenanKilkenny1826
CassJamesBally OuskillKilmenanKilkenny1826
CumpiorPatrickBallyouskillKilmenanKilkenny1826
DelanyEdwardRusselstownKilmenanKilkenny1826
DelanyEdwdRusselstownKilmenanKilkenny1826
DoranEduardBallyouskillKilmenanKilkenny1826
DoranWilliamBally OuskillKilmenanKilkenny1826
DowlingWilliamBally OuskillKilmenanKilkenny1826
DuganDanlBally OuskillKilmenanKilkenny1826
DunneJohnKilmenanKilmenanKilkenny1826
DunneJohnKilmenanKilmenanKilkenny1826
DunneJohnKilmenanKilmenanKilkenny1826
DunneJohnKilmenanKilmenanKilkenny1826
DunneJohnKilmenanKilmenanKilkenny1826
DunneJohnKilmenanKilmenanKilkenny1826
DunneJohnKilmenanKilmenanKilkenny1826
FogartyJohnBally OuskillKilmenanKilkenny1826
GibbonJamesBally OuskillKilmenanKilkenny1826
GlennonDarbyBally OuskillKilmenanKilkenny1826
GlennonJasBally OuskillKilmenanKilkenny1826
GlennonJohnBally OuskillKilmenanKilkenny1826
GormanPatrickBally OuskillKilmenanKilkenny1826
GormanMartinBally OuskillKilmenanKilkenny1826
HeadonDanlBallyouskillKilmenanKilkenny1826
HoganWilliamBallyouskillKilmenanKilkenny1826
HoganEdmondBallyouskillKilmenanKilkenny1826
HoulihanRichardBallyouskillKilmenanKilkenny1826
HoulihanWilliamBallyouskillKilmenanKilkenny1826
KarneyThosKilmenanKilmenanKilkenny1826
KavanaghMichlBally OuskillKilmenanKilkenny1826
KehoePatBally OuskillKilmenanKilkenny1826
KennaRichardBally OuskillKilmenanKilkenny1826
LalerPatrickBallyouskillKilmenanKilkenny1826
LalorJohnBally OuskillKilmenanKilkenny1826
MaraPatrickBallyouskillKilmenanKilkenny1826
MarumEdmundBally OuskillKilmenanKilkenny1826
MccordWilliamRusselstownKilmenanKilkenny1826
MooreThosBallyouskillKilmenanKilkenny1826
MooreKiernaBally OuskillKilmenanKilkenny1826
MoranGeorgeRusselstownKilmenanKilkenny1826
MoranGeorgeKilmenanKilmenanKilkenny1826
MullallyJohnRusselstownKilmenanKilkenny1826
NeydonPatrickBallyouskillKilmenanKilkenny1826
PhelanThosRusselstownKilmenanKilkenny1826
PurcellEdmundRusselstownKilmenanKilkenny1826
QuislanThomasBallyouskillKilmenanKilkenny1826
SheaPhilipRusselstownKilmenanKilkenny1826
StauntonJohnBallyouskillKilmenanKilkenny1826
TaylorThomasBally OuskillKilmenanKilkenny1826
WhelanMichlRusselstownKilmenanKilkenny1826
WhelanStephenRusselstownKilmenanKilkenny1826
WhelanConRusselstownKilmenanKilkenny1826
WhelanMichlBallyouskillKilmenanKilkenny1826
WhelanJohnBallyouskillKilmenanKilkenny1826
WrightStephenKilmenanKilmenanKilkenny1826
WrightStepKilmenanKilmenanKilkenny1826
WrightStepKilmenanKilmenanKilkenny1826
WrightStephenKilmenanKilmenanKilkenny1826
WrightStephenKilmenanKilmenanKilkenny1826
WrightStepKilmenanKilmenanKilkenny1826
WrightStephenKilmenanKilmenanKilkenny1826