The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 101 - 126 of 126

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
NevilleNahlGlashareGlashareKilkenny1838
NevilleRobtGlashareKilkenny1838
NevilleRobtGlashareKilkenny1838
NunionJohn CahillGlishawGlashareKilkenny1838
PhelanAndrewGlashareGlashareKilkenny1838
PhelanFinGlashareGlashareKilkenny1838
PhelanMathiseCoolnacruttaGlashareKilkenny1838
ProghnyWilliam GracyGlashareKilkenny1838
ReyeF JGlashareKilkenny1838
SculleyPurseGlishawGlashareKilkenny1838
ScullyPurseGlashareGlashareKilkenny1838
ScullyPierseGlashareKilkenny1838
ScullyPierseGlashareKilkenny1838
ShannonPhillip DullardGlishawGlashareKilkenny1838
ShortallThosBathloganGlashareKilkenny1838
SmithJohn KenedyCoolnacruttaGlashareKilkenny1838
StannardWmCoolnacruttaGlashareKilkenny1838
SteckRichdGlishawGlashareKilkenny1838
SteeleRichdGlashareKilkenny1838
WalshKyranGlashareGlashareKilkenny1838
WalshJohnGlashareGlashareKilkenny1838
WalshThosGlashareGlashareKilkenny1838
WalshJamsGlashareGlashareKilkenny1838
WalshEdmdBathloganGlashareKilkenny1838
WalshDarbyBallyleehaneGlashareKilkenny1838
War*KyranGlashareKilkenny1838