The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 1 - 100 of 1207

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
JeremiahFreshfordFreshfordKilkenny1826
BagnellJ ALodge DemesneFreshfordKilkenny1826
BambuckJamesClashacrowFreshfordKilkenny1826
BanksWilliamKnockownFreshfordKilkenny1826
BanksWillmKnockownFreshfordKilkenny1826
BearsMargaretNewtownFreshfordKilkenny1826
BergenJohnLower Balygoony GroganFreshfordKilkenny1826
BerginPatrickBoolnagrekinFreshfordKilkenny1826
BerginTimothyForekillFreshfordKilkenny1826
BerginKyranClomanto St GeorgeFreshfordKilkenny1826
BerginLillyClomanto St GeorgeFreshfordKilkenny1826
BerginKyranClomantagh St George Mount Garret Balief UpperFreshfordKilkenny1826
BerginMarkUpper Ballygooney BatthornFreshfordKilkenny1826
BerginDennisCoolcashinFreshfordKilkenny1826
BestArundel CaulfieldRathbeaghFreshfordKilkenny1826
BestArundel CCloneFreshfordKilkenny1826
BieggyRichardFreshfordFreshfordKilkenny1826
BlanchfieldOliverRathbeaghFreshfordKilkenny1826
BlanchfieldJamesAcragarFreshfordKilkenny1826
BlanchfieldRichardAcragarFreshfordKilkenny1826
BlanchfieldBridgetAcragarFreshfordKilkenny1826
BlanchfieldRichardBoolnagrekinFreshfordKilkenny1826
BlanchfieldJohnBoolnagrekinFreshfordKilkenny1826
BlanchfieldBridgetBoolnagrekinFreshfordKilkenny1826
BlansfieldJohnMoonafoughFreshfordKilkenny1826
BlansfieldJamesBallyringFreshfordKilkenny1826
BlansfieldJamesBallyringFreshfordKilkenny1826
BoeMartinClomanto St GeorgeFreshfordKilkenny1826
BondJamesSartFreshfordKilkenny1826
BondPatrickSartFreshfordKilkenny1826
BoodenNicholasBoolnagrekinFreshfordKilkenny1826
BourkeMichaelFreshfordFreshfordKilkenny1826
BourkeMichlCurraghduffFreshfordKilkenny1826
BoweDarbyCreenkill WarrenFreshfordKilkenny1826
BoweJohnCreenkill WarrenFreshfordKilkenny1826
BrenanFreshfordFreshfordKilkenny1826
BrenanClashacrowFreshfordKilkenny1826
BrenanThomasClashacrowFreshfordKilkenny1826
BrenanThomasClashacrowFreshfordKilkenny1826
BrenanJamesSartFreshfordKilkenny1826
BrenanRichardSartFreshfordKilkenny1826
BrenanJamesAcragarFreshfordKilkenny1826
BrenanHonoraMonlenaneFreshfordKilkenny1826
BrenanPatrickKnockroeFreshfordKilkenny1826
BrenanJamesKnockroeFreshfordKilkenny1826
BrenanJohnKnockroeFreshfordKilkenny1826
BrenanMichlKnockroeFreshfordKilkenny1826
BrenanJamesClomanto St GeorgeFreshfordKilkenny1826
BrenanPatrickClomanto St GeorgeFreshfordKilkenny1826
BrenanClomanto St GeorgeFreshfordKilkenny1826
BrenanFreshfordFreshfordKilkenny1826
BroderickThomasFreshfordFreshfordKilkenny1826
BroderickThomasFreshfordFreshfordKilkenny1826
BroderickJohnFreshfordFreshfordKilkenny1826
BroderickAndrewBallyroe ShortallFreshfordKilkenny1826
BroderickAndrewClomanto St GeorgeFreshfordKilkenny1826
BroderickCreenkill WarrenFreshfordKilkenny1826
BroderickThomasCreenkill WarrenFreshfordKilkenny1826
BroderickThoFreshfordFreshfordKilkenny1826
BroderickThosFreshfordFreshfordKilkenny1826
BroderickJohnFreshfordFreshfordKilkenny1826
BroderickJohnFreshfordFreshfordKilkenny1826
BroderickAndrewBallyroe ShortalFreshfordKilkenny1826
BrophyWilliamFreshfordFreshfordKilkenny1826
BrophyWilliamFreshfordFreshfordKilkenny1826
BrophyPatrickFreshfordFreshfordKilkenny1826
BrophyPatrickClomanto St GeorgeFreshfordKilkenny1826
BrophyPattBallyringFreshfordKilkenny1826
BrophyThomasLower Balygoony GroganFreshfordKilkenny1826
BrophyWmFreshfordFreshfordKilkenny1826
BrophyPatrickFreshfordFreshfordKilkenny1826
BrophyPatrickFreshfordFreshfordKilkenny1826
BrownColonelClashacrowFreshfordKilkenny1826
BryanMichaelMoonafoughFreshfordKilkenny1826
BuggyRichdFreshfordFreshfordKilkenny1826
BurkeWilliamClomanto St GeorgeFreshfordKilkenny1826
BurkeMichlFreshfordFreshfordKilkenny1826
BurkeMichlCurraghduffFreshfordKilkenny1826
BurkeMichlCurragherduffFreshfordKilkenny1826
ButlerEdwdClashacrowFreshfordKilkenny1826
ButlerEdwdClashacrowFreshfordKilkenny1826
ButlerThomasSartFreshfordKilkenny1826
ButlerJamesSartFreshfordKilkenny1826
ButlerWilliamKnockroeFreshfordKilkenny1826
ButlerThomasKnockroeFreshfordKilkenny1826
ByrneJohnClomanto St GeorgeFreshfordKilkenny1826
CaeseyLaurenceFreshfordFreshfordKilkenny1826
CahillJohnFreshfordFreshfordKilkenny1826
CahillNicholasFreshfordFreshfordKilkenny1826
CahillThomasFreshfordFreshfordKilkenny1826
CahillMartinRathbeaghFreshfordKilkenny1826
CahillMartinBlackwoodFreshfordKilkenny1826
CahillDennisCoolcashinFreshfordKilkenny1826
CahillMartinCreenkill WarrenFreshfordKilkenny1826
CahillJohnFreshfordFreshfordKilkenny1826
CahillNicholasFreshfordFreshfordKilkenny1826
CahillThosFreshfordFreshfordKilkenny1826
CahillThosFreshfordFreshfordKilkenny1826
Caho*NicholasFreshfordFreshfordKilkenny1826
CampionNicholesFreshfordFreshfordKilkenny1826