The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 301 - 400 of 424

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
McevoyNicholasBallyspellanFertaghKilkenny1826
McmullinJamesBallycuddihyFertaghKilkenny1826
MearaPatrickBallyspellanFertaghKilkenny1826
MercierAbelKillashulanFertaghKilkenny1826
MitchellJosephRathloganFertaghKilkenny1826
MooreMichlGrangeFertaghKilkenny1826
MooreJosephBallyspellanFertaghKilkenny1826
MoranOwenFoulkscourtFertaghKilkenny1826
MulhallEdwdFoulkscourtFertaghKilkenny1826
MulhallJamesKnockduffFertaghKilkenny1826
MurphyMartinWarrenstownFertaghKilkenny1826
MurphyMichlFoulkscourtFertaghKilkenny1826
MurphyFoulkscourtFertaghKilkenny1826
MurphyJohnFoulkscourtFertaghKilkenny1826
MurphyMartinFoulkscourtFertaghKilkenny1826
MurphyMartinRathloganFertaghKilkenny1826
MurphyDenisBallyspellanFertaghKilkenny1826
NaughtonEdwdFoulkscourtFertaghKilkenny1826
NaughtonJohnFoulkscourtFertaghKilkenny1826
NealPatrickRathloganFertaghKilkenny1826
NealJohnBallyspellanFertaghKilkenny1826
NesbitPatrickDonaghmoreFertaghKilkenny1826
NevilleRobertWarrenstownFertaghKilkenny1826
NowlanJohnWarrenstownFertaghKilkenny1826
NowlanJamesFoulkscourtFertaghKilkenny1826
NowlanJohnFoulkscourtFertaghKilkenny1826
NowlsJohnFoulkscourtFertaghKilkenny1826
PhelanJohnFoulkscourtFertaghKilkenny1826
PhelanJohnFoulkscourtFertaghKilkenny1826
PhelanMaryFoulkscourtFertaghKilkenny1826
PhelanJamesFoulkscourtFertaghKilkenny1826
PhelanMaryFoulkscourtFertaghKilkenny1826
PhelanGrangeFertaghKilkenny1826
PhelanKyranGrangeFertaghKilkenny1826
PhelanJasGrangeFertaghKilkenny1826
PhelanThosRathloganFertaghKilkenny1826
PhelanCodyRathloganFertaghKilkenny1826
PhelanSimonRathloganFertaghKilkenny1826
PhelanJamesBallyspellanFertaghKilkenny1826
PhelanLaurenceBallyspellanFertaghKilkenny1826
PhelanMichlBallyspellanFertaghKilkenny1826
PhelanMathewDonaghmoreFertaghKilkenny1826
PhelanRobertDonaghmoreFertaghKilkenny1826
PhillipsRichdFoulkscourtFertaghKilkenny1826
PhillipsJosephFoulkscourtFertaghKilkenny1826
PickThomasFoulkscourtFertaghKilkenny1826
PowerEdwdFoulkscourtFertaghKilkenny1826
PowerJohnFoulkscourtFertaghKilkenny1826
ProctorJamesBallycuddihyFertaghKilkenny1826
PurcillMartinFoulkscourtFertaghKilkenny1826
PurcillJohnFoulkscourtFertaghKilkenny1826
PurcillRichardGrangeFertaghKilkenny1826
PurcillFerlaghFertaghKilkenny1826
PurcillNicholasFerlaghFertaghKilkenny1826
PurcillMaryFerlaghFertaghKilkenny1826
PurcillPatrickRathloganFertaghKilkenny1826
PurcillLaurenceKnockduffFertaghKilkenny1826
PurtillRobtFoulkscourtFertaghKilkenny1826
RatchfordEdwdFerlaghFertaghKilkenny1826
ReedyLawceFoulkscourtFertaghKilkenny1826
ReedyJohnBallyspellanFertaghKilkenny1826
ReedyThosBallyspellanFertaghKilkenny1826
ReedyAndrewDonaghmoreFertaghKilkenny1826
ReedyJamesDonaghmoreFertaghKilkenny1826
RenahanLauceKillashulanFertaghKilkenny1826
RenahenLauceKillashulanFertaghKilkenny1826
RoganMichlFoulkscourtFertaghKilkenny1826
RyanMichaelWarrenstownFertaghKilkenny1826
RyanJamesFoulkscourtFertaghKilkenny1826
RyanEdwdFoulkscourtFertaghKilkenny1826
RyanRichdFoulkscourtFertaghKilkenny1826
RyanRobertFoulkscourtFertaghKilkenny1826
RyanDennisFoulkscourtFertaghKilkenny1826
RyanBallyspellanFertaghKilkenny1826
RyanJohnBallyspellanFertaghKilkenny1826
RyanPhillipBallyspellanFertaghKilkenny1826
RyanBallyspellanFertaghKilkenny1826
RyanMaryKnockduffFertaghKilkenny1826
RyanMichlBallycuddihyFertaghKilkenny1826
ScottJermiahWarrenstownFertaghKilkenny1826
SealesJohnBawnrikeenFertaghKilkenny1826
SheaWilliamDonaghmoreFertaghKilkenny1826
SheehanMartinWarrenstownFertaghKilkenny1826
ShellyTimothyKnockduffFertaghKilkenny1826
ShortalJohnWarrenstownFertaghKilkenny1826
ShortalNicholasFoulkscourtFertaghKilkenny1826
ShortalNicholasFoulkscourtFertaghKilkenny1826
ShortalJohnKillashulanFertaghKilkenny1826
ShortallJohnBallycuddihyFertaghKilkenny1826
ShortallJohnBallycuddihyFertaghKilkenny1826
SkehanMichlWarrenstownFertaghKilkenny1826
SkehanJamesFoulkscourtFertaghKilkenny1826
SkehanJohnFoulkscourtFertaghKilkenny1826
SmithJermiahDonaghmoreFertaghKilkenny1826
St GeorgeArthurKillashulanFertaghKilkenny1826
St GeorgeRichdKillashulanFertaghKilkenny1826
StaplesRobt BartBallyspellanFertaghKilkenny1826
StapletonMichlFerlaghFertaghKilkenny1826
StrahenRobertFoulkscourtFertaghKilkenny1826
StrahenJohnFoulkscourtFertaghKilkenny1826