The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 1 - 96 of 96

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
BelcherArthurDanesfortDanesfortKilkenny1833
BelcherArthurDanesforthDanesfortKilkenny1833
BelcherArthurDanesforthDanesfortKilkenny1833
BelcherArthurDanesfortDanesfortKilkenny1833
BruceSamlSkoughatorishDanesfortKilkenny1833
ButlerDoctorDanesfortDanesfortKilkenny1833
ButlerDoctorSkoughatorishDanesfortKilkenny1833
ButlerDoctorBennetsbridgeDanesfortKilkenny1833
ButlerDoctorBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
ButlerManMaidenhallDanesfortKilkenny1833
ButlerRichardDanesfortDanesfortKilkenny1833
ButlerDoctorSkoughalorishDanesfortKilkenny1833
CahillDarbyDundereirkDanesfortKilkenny1833
CavenaghJohnBallydaDanesfortKilkenny1833
CoadyEdmdDanesfortDanesfortKilkenny1833
CorcoranPatrickBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
CossRichdDanesfortDanesfortKilkenny1833
CossJohnDanesfortDanesfortKilkenny1833
CottersJohnDundereirkDanesfortKilkenny1833
CronnyMartinBennetsbridgeDanesfortKilkenny1833
CronyanBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
De ConryMaidenhallDanesfortKilkenny1833
DoranBennetsbridgeDanesfortKilkenny1833
DoylePatrickRathcloghDanesfortKilkenny1833
DoyleJamsDundereirkDanesfortKilkenny1833
DoylePatrickBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
HartTobiasRathcloghDanesfortKilkenny1833
HartBennetsbridgeDanesfortKilkenny1833
HartThomsBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
HartBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
HavenaghJamsDundereirkDanesfortKilkenny1833
HickeyPattDundereirkDanesfortKilkenny1833
HowellDundereirkDanesfortKilkenny1833
KavanaghDundereirkDanesfortKilkenny1833
KeallyMarksBallydaDanesfortKilkenny1833
KeallyJohnDundereirkDanesfortKilkenny1833
KeallyKeyranBennetsbridgeDanesfortKilkenny1833
KeefeCroanDanesfortKilkenny1833
KellyPatrickBallydaDanesfortKilkenny1833
KellyJohnBennetsbridgeDanesfortKilkenny1833
KellyWilliamBennetsbridgeDanesfortKilkenny1833
KellyThomsBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
KellyFoyBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
KilfoyleWmBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
KilfoyleThsBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
LaniganThosDanesfortDanesfortKilkenny1833
LarkinPatrickBallydaDanesfortKilkenny1833
LysterWmDunereirkDanesfortKilkenny1833
MaherJamsBallydaDanesfortKilkenny1833
MaherBallydaDanesfortKilkenny1833
MaherDenisBallydaDanesfortKilkenny1833
MaherJamsBallydaDanesfortKilkenny1833
MaherThomsDundereirkDanesfortKilkenny1833
MaherThosPigeonparkDanesfortKilkenny1833
McdonnellPatBennetsbridgeDanesfortKilkenny1833
McdonnellEdmdBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
McdonnellJasBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
McdonnellThsBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
McdonnellEdBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
MurphyJeoffryDanesfortDanesfortKilkenny1833
MurphyDavdDanesfortDanesfortKilkenny1833
MurphyRichdDanesfortDanesfortKilkenny1833
MurphyMarkDanesfortDanesfortKilkenny1833
MurphyJohnDanesfortDanesfortKilkenny1833
MurphyThosRathcloghDanesfortKilkenny1833
MurphyDavdCroanDanesfortKilkenny1833
MurphyJohnCroanDanesfortKilkenny1833
MurphyMichlDundereirkDanesfortKilkenny1833
MurphyThomsDundereirkDanesfortKilkenny1833
MurphyMichlDundereirkDanesfortKilkenny1833
MurphyThosPigeonparkDanesfortKilkenny1833
MurphyJohnPigeonparkDanesfortKilkenny1833
MurphyDanlMaidenhallDanesfortKilkenny1833
MurphyRichdMaidenhallDanesfortKilkenny1833
MurphyDenisBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
MurphyBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
MurphyDanlMaiden HallDanesfortKilkenny1833
MurphyRichdMaiden HallDanesfortKilkenny1833
NewtonAlexPigeonparkDanesfortKilkenny1833
NixonHenryBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
PowerRobtBennetsbridgeDanesfortKilkenny1833
PowerJnoBennetsbridgeDanesfortKilkenny1833
PowerRobtBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
PowerJnoBennettsbridgeDanesfortKilkenny1833
PriceBennetsbridgeDanesfortKilkenny1833
RoacheRichdRathcloghDanesfortKilkenny1833
SmithDundereirkDanesfortKilkenny1833
TynanPierceDanesfortDanesfortKilkenny1833
WalshMichlDanesfortDanesfortKilkenny1833
WalshPattDanesfortDanesfortKilkenny1833
WalshBennetsbridgeDanesfortKilkenny1833
WemysHenryDanesfortDanesfortKilkenny1833
WemysHenryCroanDanesfortKilkenny1833
WennysHenryDanesforthDanesfortKilkenny1833
WestermanJamsDanesfortDanesfortKilkenny1833
WestermanElenrDanesfortDanesfortKilkenny1833