The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 1 - 2 of 2

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
FreshChasBushSt Michael'sWexford1833
MurshaMathwBushSt Michael'sWexford1833