The National Archives of Ireland
Tithe Applotment Books, 1823-37

Search results: Displaying results 1 - 10 of 10

SurnameForenameTownland/StreetParishCountyYear
McclintochJohnMoylargMoylaryLouth
TrenchCharlesMoylargMoylaryLouth
ChesterMichaelMoylargMoylaryLouth
FerdallThosMoylargMoylaryLouth
McdonnalePattMoylargMoylaryLouth
McdonaldJamesMoylargMoylaryLouth
ChesterMichlMoylargMoylaryLouth
McdonnadPeterMoylargMoylaryLouth
CarrollJamesMoylargMoylaryLouth
PlunchCsMoylargMoylaryLouth